REGGIO EMILIA

Att arbeta enligt Reggio Emilia-pedagogiken handlar mycket om ett förhållningssätt gentemot barnet. Vi tror på det kompetenta barnet – barnet som besitter många kompetenser och stora möjligheter. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet. Den vuxne ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper. Vi försöker få barnet självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera och söka svar på sina frågeställningar.

Genom att pröva sina idéer tillsammans med andra utvecklas deras fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra.

Som pedagoger är vi medkonstruktörer i barnens lek och finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten samt barnens utveckling.

Vi stimulerar till självständighet genom att låta barnen få nya utmaningar i den dagliga verksamheten.