FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Föräldrakooperativ innebär att Tassen är en förskola som drivs av oss föräldrar med ekonomiskt stöd från kommunen. I ett föräldrakooperativ går varenda krona direkt in i verksamheten. Ingen vinst plockas ut.

Det kostar inte mer än en kommunal förskola, men det ger så mycket mer.

Hela familjen blir engagerad och vi lär känna varandra, vilket skapar en varm trygghet för våra barn att växa och utvecklas i. Alla får en god insyn i verksamheten och det är kort väg till besluten. Möjlighet att vara med och påverka barnens tid i förskolan är därför stor.

Med jämna mellanrum hittar vi på aktiviteter tillsammans såsom utflykter, fester och fixardagar i trädgården och med fastigheten. Då brukar även barnen och deras syskon få vara med.

Vi vårdnadshavare är arbetsgivare och sköter allt underhåll och städning av fastigheten, samt vikarierar i verksamheten vid behov. Vi har även externa vikarier.