Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ innebär att Tassen är en förskola som drivs av oss föräldrar med ekonomiskt stöd från kommunen. I ett föräldrakooperativ går varenda krona direkt in i verksamheten. Ingen vinst plockas ut. Det kostar inte mer än en kommunal förskola, men det ger så mycket mer.

Hela familjen blir engagerad och vi lär känna varandra, vilket skapar en varm trygghet för våra barn att växa och utvecklas i. Alla får en god insyn i verksamheten och det är kort väg till besluten. Möjlighet att vara med och påverka barnens tid i förskolan är därför stor.

Vi vårdnadshavare är arbetsgivare och sköter allt underhåll och städning av fastigheten, samt vikarierar i verksamheten vid behov. Vi har även externa vikarier.

Styrelsearbete

Att bidra: Som medlem i vårt föräldrakooperativ förväntas alla vara med och bidra. Samtliga familjer är medlemmar i styrelsen.

Styrelsemöten: Alla familjer kallas till styrelsemöte ca fem gånger per år. I dessa möten deltar även föreskolechefen. Direkt efter varje styrelsemöte hålls ett medlemsmöte där alla från föregående styrelsemöte deltar, förutom personalens representant.

Årsmöten: Årsmöte hålls en gång per år på våren. Här klubbas budget, verksamhetens resultat, verksamhetsberättelse samt beslut om kommande års styrelseuppdrag och förtroendeposter.

Förtroendeposter: Många av våra medlemmar har vid något tillfälle under sin tid på Tassen förtroendeposter och lägger därför också extra tid och engagemang för att föreningen ska fungera.

Digitalt arbetssätt

På föräldrakooperativet Tassen försöker vi avlasta vår personal genom digitala verktyg så att dom får mer tid till barnen. I föreningens arbete och i den operativa vardagen använder vi Google Workplace där framförallt chat-funktionen, e-post och delning av dokument och scheman är några av de centrala funktionerna. Alla föräldrar får ta del av den vardagliga och även långsiktiga informationen via dessa digitala verktyg från vår rektor/förskolechef och personalen.

Städning

Veckostäd: Vi städar Tassen måndag till torsdag varje vecka, efter stängning. Under varje städperiod, som sträcker sig över ett kvartal, gör varje familj en liten och en stor veckostädning. | mån – liten | tis – stor | ons – liten | tors – stor |

Helgstäd: Varje helg görs en grundligare städning av Tassen. Detta planeras inför varje termin och ansvaret fördelas med ett rullande schema. Varje familj ansvarar för helgstäd två till tre gånger per år, beroende på hur många familjer vi är.

Vår- och höststäd: Varje vår och höst samlas vi alla för en ”fixardag” där vi tar hand om t.ex. målning, krattning av löv, lagning av hängrännor m.m.

Arbetsplikt

För närvarande har styrelsen beslutat om ”arbetsplikt” som omfattar 20 timmar per år och familj, exkl. styrelsearbete och deltagande vid vår- och höststäd. Arbetsplikten innebär vikarietid i köket eller i barngruppen och kan vara både schemalagd och ej schemalagd.

Festligheter

Med jämna mellanrum hittar vi på aktiviteter tillsammans såsom utflykter, fester och fixardagar i trädgården och med fastigheten. Då brukar även barnen och deras syskon få vara med.