Reggio Emilia

Utifrån Reggio Emilias pedagogik lyfter vi fram barnets nyfikenhet och upptäckarlust där vår främsta uppgift är att inspirera och göra det kul och utmanande. Att arbeta med inspiration från Reggio Emiliapedagogiken handlar mycket om förhållningssätt gentemot barnet. Vi tror på det kompetenta barnet - barnet som besitter många kompetenser och stora möjligheter. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet. Den vuxne ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper. Vi försöker få barnet självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera och söka svar på sina frågeställningar.

Genom att pröva sina ideer tillsammans med andra utvecklas barnens fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra. Pedagogerna är medkonstruktörer i barnen lek och finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi stimulerar till självständighet genom att låta barnen få nya utmaningar i den dagliga verksamheten.