Verksamheten

Förskolan bedrivs i en villa som anpassats efter verksamhetens behov och är belägen intill bostadsområdena Hammar och Lövnäs på Hammarö. Trädgården vetter ut mot en naturtomt, med både skog och sjö runt knuten och den stora lekplatsen ger barnen en spännande utemiljö att vistas i.

Vi har barn mellan 1 och 6 år, alla i samma förskolegrupp, men då och då delar vi upp oss i mindre grupper och anpassar undervisning och aktiviteter efter barnens olika behov och intressen.

Våra fantastiska pedagoger bedriver verksamheten med inspiration från Reggio Emilias filosofi och varje dag serveras den bästa maten lagad med stor omsorg och noga utvalda råvaror. Vår egen kokerska lagar all mat från grunden, alltid med omtanke om våra barns bästa och miljön de växer upp i. All mat lagas i vårt egna kök mitt i den dagliga förskoleverksamheten.

I ett föräldrakooperativ finns utrymme för flexibilitet och om vädret tillåter kan vi ibland ta med oss lunchen ut samt servera mellanmålet vårt stora trädäck.

Aktiviteter


Personal

Vår personal ansvarar för förskolans verksamhet och hos oss arbetar Marianne som är rektor, tillsammans med Theresa, Catherina och Shadia.

Vi är förskolan för hela familjen där alla kan trivas och växa.

Kontaktuppgifter till vår rektor är:

Marianne Lindebjörn
Telefonnummer: 0705-246093
Email: marianne.lindebjorn@hammarotassen.se

Allmän förskola

Tassen följer Hammarö kommuns riktlinjer när det gäller allmän förskola, vilket innebär att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande är välkomna 15 timmar per vecka: tisdag, onsdag och torsdag 9.00-14.00.

Förskoleavgift

Vi följer Hammarö kommuns riktlinjer och baseras på vårdnadshavares inkomst. Det kostar alltså inte mer att vara medlem och att ha barnen på Tassen än vad det gör hos en kommunal förskola.

Syskonförtur

Syskon till barn på Tassen har alltid förtur till vakanta platser. Om fler syskon står i kö att fylla en vakant plats, har den förtur som stått längst tid i Tassens kölista.

Öppethållande

Förskolans öppettider är i dagsläget 06.30-17.00.

Festligheter

t ex Luciatåg och julbord, sommarfest, Barnens och personalens födelsedagar uppmärksammas förstås, till exempel genom att man får välja sin favoriträtt till lunch.

Inför förskoleklassen

På våren innan skolstarten får de blivande skolbarnen träffa...

Reggio Emilia

Utifrån Reggio Emilias pedagogik lyfter vi fram barnets nyfikenhet och upptäckarlust där vår främsta uppgift är att inspirera och göra det kul och utmanande. Att arbeta med inspiration från Reggio Emiliapedagogiken handlar mycket om förhållningssätt gentemot barnet. Vi tror på det kompetenta barnet - barnet som besitter många kompetenser och stora möjligheter. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet. Den vuxne ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper. Vi försöker få barnet självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera och söka svar på sina frågeställningar.

Genom att pröva sina ideer tillsammans med andra utvecklas barnens fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra. Pedagogerna är medkonstruktörer i barnen lek och finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi stimulerar till självständighet genom att låta barnen få nya utmaningar i den dagliga verksamheten.

ReggioEmilia.se

Utbildningsplan


Likabehandlingsplan


Måltidsriktlinjer