Välkommen till Tassen - Förskolan för hela familjen!

Vi är en grupp föräldrar som tillsammans driver förskolan vi vill att våra barn ska gå i.

Engagemanget, delaktigheten och gemenskapen mellan barn, föräldrar och personal ger våra barn en varm trygghet att växa och utvecklas i.