Välkommen till Tassen - förskolan för hela familjen


Vi är en grupp föräldrar som tillsammans driver förskolan vi vill att våra barn ska gå i. Engagemanget, delaktigheten och gemenskapen mellan barn, föräldrar och personal ger våra barn en varm trygghet att växa och utvecklas i.


Lediga platser

Äntligen finns det lediga platser på Tassen till hösten då flera av våra stora barn börjar förskoleklass.