Tassen - förskolan för hela familjen


Vi är en grupp vårdnadshavare som tillsammans med duktiga pedagoger driver förskolan vi vill att våra barn ska gå i. Engagemanget, delaktigheten och gemenskapen mellan barn, vårdnadshavare och personal ger våra barn en varm trygghet att växa och utvecklas i. Förskolan bedrivs i en villa som anpassats efter verksamhetens behov och är belägen intill bostadsområdena Hammar och Lövnäs på Hammarö. Trädgården vetter ut mot en naturtomt. Det finns både skog och sjö runt knuten och den stora lekplatsen ger barnen en spännande utemiljö att vistas i.


Familjer berättar om Tassen

"Vi har fått ett socialt sammanhang vi inte hade haft innan, och det känns som att barnen inte kunde haft det bättre. Personalen ser till varje barns unika förutsättningar, och det är en väldigt trygg miljö generellt."

"Vi uppskattar att det i stort sett alltid är samma personal. På Tassen finns en bra vikariepool och annars finns många föräldrar som kan hjälpas åt att rycka in."

"Hemlagad mat är ett stort pluss. Att alla vuxna runt barnen, personal och föräldrar arbetar tillsammans i kooperativ anda gör att barnen får många trygga vuxna runt sig som bara vill barnens bästa."

Lediga platser

Det finns fortfarande lediga platser på Tassen.

Vill du ingå i vår vikariepool?