Det här är Tassen

Tassen grundades 1986 och här arbetar tre förskollärare och en barnskötare i en grupp på upp till 18 barn. På Tassen ger vi barnen tid. Här finns det alltid ett knä att krypa upp i och någon som ser dem. Här finns tid att leka och att lära.  Eftersom barngruppen är liten behöver barnen inte träffa så många olika vuxna. Framför allt jobbar pedagogerna nära barnen och lär känna dem väl. Då blir barnen trygga, något som ger ringar på vattnet. När nya barn börjar hos oss blir de alltid väl omhändertagna. Vi ser också att barnen när de sedan går vidare till förskoleklass och grundskola får med sig ett gott självförtroende. 

Vi har barn mellan 1 och 6 år, alla i samma förskolegrupp, men då och då delar vi upp oss i mindre grupper och anpassar undervisning och aktiviteter efter barnens olika behov och intressen.

Förskolan bedrivs i en villa som anpassats efter verksamhetens behov och är belägen intill bostadsområdena Hammar och Lövnäs på Hammarö. Trädgården vetter ut mot en naturtomt. Det finns både skog och sjö runt knuten och den stora lekplatsen ger barnen en spännande utemiljö att vistas i. Om vädret tillåter kan vi ibland ta med oss lunchen ut samt servera mellanmålet vårt stora trädäck med tak.

Föreningen

Tassen är ett föräldrakooperativ som drivs som en förening av medlemmarna, det vill säga oss föräldrar. Det är även vi som är personalens arbetsgivare.
Här återfinner ni föreningens stadgar. 

Personal

Vår personal ansvarar för förskolans verksamhet och hos oss arbetar Marianne som är utbildad förskolelärare. Hon arbetar både i barngruppen och som rektor.  Theresa och Linda är utbildade förskolelärare och arbetar i barngruppen. Shadia är utbildad barnsköterska och det är hon som lagar vår mat. All mat lagas i vårt egna kök från grunden mitt i den dagliga verksamheten. Hon är även med i barngruppen när hon är klar i köket. 

Värdegrundsarbete

Tassens små tomtar Hadi och Greta är högt älskade och hjälper oss med detta viktiga arbete.

Svar på vanliga frågor

Vad får man på ett kooperativ som man inte får på en ”vanlig” kommunal förskola?

Gemenskap med de andra familjerna och barnen och personalen. Vårdnadshavare kan vara med och skapa den vardag de önskar för sitt barn. Barnen får vara i en liten, trygg grupp där personalen har tid att se till allas behov. 

Är det inte jättemycket jobb att ha sitt barn på kooperativ?

Det beror på hur man ser det. Vårdnadshavarna ansvarar till exempel för att städa förskolan. Vi tror inte att det är någon som väljer föräldrakooperativ för att man tycker att det är roligt att städa. Men städandet gör att vi har lite mer resurser över till att till exempel hålla en hög personaltäthet på förskolan. Vi är också med i barngruppen vid vissa tillfällen. Då får vi vårdnadshavare en chans att lära känna våra barns kompisar och förskola bättre. För barnen innebär det att föräldrarna faktiskt har koll på stället där de vistas om dagarna.

Vi har även gemensamma fixardagar, då vi städar gården till exempel. Då finns alltid tid för fika och lek. Ibland ses vi bara för nöjes skull. Vi gör en utflykt tillsammans med barnen, eller ses på krogen.

Trygghet och sammanhållning är något du får på köpet när du väljer Tassen.

Vad innebär det att förskolan styrs av vårdnadshavarna?

Frihet, möjligheter och ansvar. Vi vårdnadshavare tar hand om drift och skötsel och fungerar som arbetsgivare åt personalen. Vi har inflytande över mat, fastigheten och liknande, medan personalen sköter det pedagogiska.

Vad kostar det att gå på Tassen?

Vi följer Hammarö kommuns riktlinjer och baseras på vårdnadshavares inkomst. Det kostar alltså inte mer att vara medlem och att ha barnen på Tassen än vad det gör hos en kommunal förskola.

När har Tassen öppet?

Förskolans öppettider är i dagsläget 06.30-17.00.

Utefter behov finns det möjlighet att ändra öppettider. Detta beslutas av styrelsen, vilken samtliga vårdnadshavare ingår i.

Hur vet man att förskolan håller en bra kvalitet?

Hammarö kommun utför tillsyn på alla fria förskolor för att säkerställa kvaliteten. Nyligen gjordes en tillsyn och vi fick mycket beröm.

Hur går inskolningen till?

Inskolningen brukar ta en vecka. Under den tiden har en av pedagogerna extra ansvar för att barnet kommer till rätta och lär känna gruppen. Att barnet får börja med att knyta an till en av pedagogerna brukar göra inskolningen lättare. Första tiden är en vårdnadshavare med hela tiden. När barnet är redo kan vårdnadshavaren prova att gå iväg en stund, så får barnet stegvis vänja sig vid att vara på förskolan.

När får mitt barn vara på Tassen om jag blir arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn?

Tassen följer Hammarö kommuns riktlinjer när det gäller allmän förskola, vilket innebär att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande är välkomna 15 timmar per vecka: tisdag, onsdag och torsdag 9.00-14.00.

Vidare erbjuder vi på Tassen en utökad möjlighet för föräldralediga. För en liten avgift, enligt vår vanliga taxa, kan föräldralediga vårdnadshavare välja att ha sina barn hos oss 25 timmar per vecka.

Vad innebär Reggio Emilias pedagogik?

Utifrån Reggio Emilias pedagogik lyfter vi fram barnets nyfikenhet och upptäckarlust där vår främsta uppgift är att inspirera och göra det kul och utmanande. Att arbeta med inspiration från Reggio Emiliapedagogiken handlar mycket om förhållningssätt gentemot barnet. Vi tror på det kompetenta barnet - barnet som besitter många kompetenser och stora möjligheter. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet. Den vuxne ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper. Vi försöker få barnet självt eller tillsammans med sina kamrater att fundera och söka svar på sina frågeställningar.

Genom att pröva sina ideer tillsammans med andra utvecklas barnens fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra. Pedagogerna är medkonstruktörer i barnen lek och finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling. Vi stimulerar till självständighet genom att låta barnen få nya utmaningar i den dagliga verksamheten.

ReggioEmilia.se

Firar ni bemärkelsedagar och traditioner av olika slag på Tassen?

Vi firar bland annat FN-dagen, nobelfesten, lucia med luciatåg, julbord, alla hjärtans dag, påskbord, anordnar maskerader, rocka sockorna och sommarfest. Barnens och personalens födelsedagar uppmärksammas också förstås, till exempel genom att man får välja sin favoriträtt till lunch.

Har syskon förtur i Tassens kö?

Syskon till barn på Tassen har alltid förtur till vakanta platser. Om fler syskon står i kö att fylla en vakant plats, har den förtur som stått längst tid i Tassens kölista.

Hur blir barnen förberedda inför förskoleklass?

På våren innan skolstarten får de blivande skolbarnen träffa sina blivande lärare tillsammans med en pedagog från Tassen.

Det låter ju toppen! Vi vill börja på Tassen! Hur går vi till väga?

Fyll i en intresseanmälan här på vår webbplats. Nästa steg är ett besök på Tassen. Då får hela familjen se huset och gården och veta mer om oss. Därefter hoppas vi att ni är redo att tacka ja till en plats på vår förskola. Då tilldelas ni en fadderfamilj som hjälper till och svarar på frågor under den första tiden.