Vill du fortsätta vara delaktig i ditt barns vardag?

På Tassen blir hela familjen engagerad och vi lär känna varandra, barnen och personalen. Det blir en trygghet för både barn och vuxna. Här arbetar vårdnadshavare och personal tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande vardag för det viktigaste vi har, våra barn.

Föräldrakooperativet Tassen är en ekonomisk förening. De betyder att vi är en självständig juridisk person med egna tillgångar och skulder. Vi sköter ekonomin själva men får ekonomiskt stöd från kommunen. I ett föräldrakooperativ går varenda krona direkt in i verksamheten. Ingen vinst plockas ut. Det kostar oss vårdnadshavare heller inte mer än en kommunal förskola, men det ger så mycket mer. 

Det är vi i föreningen som anställer personal, beslutar om öppettider, fastställer avgifter och rekryterar nya familjer. Alla får en god insyn i verksamheten och det är kort väg till besluten. Möjlighet att vara med och påverka barnens tid i förskolan är därför stor.

För närvarande har styrelsen beslutat om arbetsplikt som omfattar 20 timmar per år och familj, exklusive styrelsearbete och deltagande vid vår- och höststäd. Arbetsplikten innebär vikarietid i köket eller i barngruppen och kan vara både schemalagd (onsdagseftermiddagar) och ej schemalagd (vid behov).

Digitalt arbetssätt

I föreningens arbete och i den operativa vardagen använder vi Google Workplace där framförallt chat-funktionen, e-post och delning av dokument och scheman är några av de centrala funktionerna. Alla vårdnadshavare får ta del av den vardagliga och även långsiktiga informationen via dessa digitala verktyg från vår rektor och personalen.

Schemaläggning över familjers insatser skapas vid ett fåtal, jämna mellanrum och då finns det chans att påverka vilka dagar du blir schemalagd. Skulle du behöva byta dag med kort varsel brukar det alltid finnas någon annan som kan ställa upp.

Festligheter

Med jämna mellanrum hittar vi familjer på aktiviteter tillsammans såsom utflykt till Kilenegården, hinderbanan Tassenruset, vuxenfester, pysslar ihop en överraskningsjulkalender åt barnen,  öppet hus med barnloppis, sommaravslutningsfest och fixardagar i trädgården och med fastigheten. 

Städning

Veckostäd: Vi städar Tassen måndag till torsdag varje vecka, efter stängning. Under varje städperiod, som sträcker sig över ett kvartal, gör varje familj en liten och en stor veckostädning. 

Helgstäd: Varje helg görs en grundligare städning av Tassen. Detta planeras inför varje termin och ansvaret fördelas med ett rullande schema. Varje familj ansvarar för helgstäd två till tre gånger per år, beroende på hur många familjer vi är.

Vår- och höststäd: Varje vår och höst samlas vi alla familjer för en fixardag. Då tar vi hand om till exempel målning, krattning av löv, rensning av hängrännor med mera. Detta är en mysig familjedag då även alla barn deltar, inklusive de äldre eller yngre syskon som vill. Barnen leker medan vi vuxna fixar. Tillsammans fikar och lunchar vi.

Styrelsearbete

Som medlem i vårt föräldrakooperativ förväntas alla vara med och bidra. Samtliga familjer är medlemmar i styrelsen.

Styrelsemöten: Alla familjer kallas till styrelsemöte ca fem gånger per år. I dessa möten deltar även rektor. Direkt efter varje styrelsemöte hålls ett medlemsmöte där alla från föregående styrelsemöte deltar, förutom personalens representant.

Årsmöten: Årsmöte hålls en gång per år på våren. Här klubbas budget, verksamhetens resultat, verksamhetsberättelse samt beslut om kommande års styrelseuppdrag och förtroendeposter.

Förtroendeposter: Många av våra medlemmar har vid något tillfälle under sin tid på Tassen förtroendeposter och lägger därför också extra tid och engagemang för att föreningen ska fungera. Exempel på poster är styrelseordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, kassör, personalansvarig, vaktmästare med tillhörande fastighetsgrupp, IT-ansvarig, kö-ansvarig, schemaansvarig eller verksamhetsgruppen. Roller fördelas utefter vad som är mest lämpligt.

Låter det som mycket arbete?

Det är det inte. De flesta vårdnadshavare på Tassen har heltidsjobb och många är flerbarnsfamiljer. Att vara delaktig i kooperativet är roligt och givande. Här finns en gemenskap och vi hjälps alltid åt om någon har det svårt eller inte hinner med. Om ditt barn blir erbjuden en plats så tilldelas du dessutom en fadderfamilj som hjälper till och svarar på frågor den första tiden.